Voetreis Amsterdam-Rome

Marc van Grootel

Opgehaald

4.000
80% bereikt van mijn streefbedrag € 5.000

Nog te gaan:

Als sponsoraction ga ik een voetreis maken van Amsterdam naar Rome. Mijn motivatie hiervoor is simpel.
In december 2007 werd bij mijn echtgenote MS gediagnostiseerd. Dat was destijds een keiharde dreun voor ons. Gelukkig is in de afgelopen jaren gebleken dat de MS zich bij haar niet progressief heeft ontwikkeld. Maar de destijds opgelopen schade heeft wel de constante last tot gevolg, de pijn, het oorsuizen, duizeligheid, concentratieverlies, enz. Mede door de medicatie is het gelukkig te doen en blijft het nog altijd stabiel. Maar genezing of tenminste vermindering van de klachten zouden een zegen zijn.
Onderzoek is keihard nodig. En daarom zullen alle donatieopbrengsten van mijn voetreis naar Rome ten goede komen aan het Nationaal MS‐Fonds.

En waarom dan Rome? Waarom geen andere Europese stad, of die andere bedevaartsplaats: Santiago de Compostella? De reden dat ik Rome heb gekozen is dat mijn overgrootvader, Nicolaas Kerkvliet, de opa van mijn moeder, in 1870 ook naar Rome is gereisd, deels te voet, om als Zouaaf in het Pauselijk leger dienst te nemen. Dat ga ik dus ook doen en daarmee zit er ook een vleugje familieromantiek in mijn sponsortocht voor het MS‐Fonds. Maar dat mag wel, toch?

De voetreis, waarbij ik een wandelkar meesleep met mijn bagage, zal medio april 2022 starten bij het Monument op de Dam in Amsterdam. Van daaruit loop ik via mijn woonplaats Alphen aan den Rijn zuidwaarts, door België, naar Frankrijk. In Reims ga ik de pelgrimsroute Via Francigena volgen. Deze leidt mij door Frankrijk en Zwitserland naar Italië, om uiteindelijk te eindigen in Rome.
In Zwitserland zal ik een deel van de oever van het Meer van Geneve volgen, via o.a. Lausanne en Montreux, waarna ik de Grote Sint‐Bernardpas zal passeren. In Italië passeer ik diverse bekende plaatsen, waaronder Lucca, San Gimignano en Siena, waar de route mij letterlijk over de bekende Piazza del Campo leidt. Uiteindelijk zal de laatste etappe me naar Vaticaanstad brengen, waar ik de laatste stappen van deze reis zal zetten.

In getallen:
Afstand: ca. 2400km
Aantal stappen: ca. 3 miljoen
Duur: 11 weken
Energie: ca. 160.000 kcal (voor het lopen alleen)


In English:

As a sponsor action I will make a journey on foot from Amsterdam to Rome. My motivation for this is a simple one.
In December 2007 my wife was diagnosed with Multiple Sclerosis. That was a gigantic blow for us back then. Luckily the MS has shown itself not to be progressive since then. However, the damage caused back then has resulted in multiple “inconveniences” like pain, rining in the ear, loss of concentration, etc. But it is manageable for her, also thanks to medication, and her condition is still stable. But full recovery or at least a decrease of “inconveniences” would be a blessing.
Research is of the utmost importance. And that is why all donated money will benefit the Dutch National MS-Fund.

Why Rome as destination? Why not another European city, or that other famous place of pilgrimage: Santiago de Compostella? The reason I chose Rome is because in 1870 my great grandfather, Nicolaas Kerkvliet, my mother’s grandfather, has also travelled to Rome, partly on foot, to serve in the Pope’s army as Zouave. I am going to repeat this, but this time completely on foot. So the sponsor action also has a bit of family romance in it, but that’s ok, isn’t it?

The journey on foot, during which I will be pulling a hiking cart along with my luggage, will start half April in Amsterdam at the National Monument on Dam Square. From there I will walk the first stage to my home town Alphen aan den Rijn, then further south, through Belgium to France. In Reims I will pick up the pelgrims route Via Francigena. This will lead me through France and Switserland to Italy, where the journey will end in Rome.
In Switserland I will follow a part of the Lake Geneva embankment, passing Lausanne and Montreux. Further south I will pass the Great Saint-Berhard Pass where I will enter Italy In Italy I will pass well known places as Lucca, San Gimignano and Siena, where the route will literally lead me across the famous Piazza del Campo. The last stage will finally lead me to Rome, where my final steps lead me into the Vatican.

In numbers:
Distance: approx. 2400km
Steps: approx. 3 million
Duration: 11 weeks
Energy: approx. 160.000 kcal (for walking only)


Bekijk alle

Niet gelukt, ...nog niet

01-06-2022 | 19:53 Uur
Hallo allemaal, Op 29 mei, rond kwart voor een 's nachts, ben ik met bussen en treinen teruggekeerd uit Frankrijk, nadat ik de dag ervoor heb moeten besluiten de tocht dit jaar te moeten staken. Na twee eerdere vertragingen, een van vijf dagen en een van twee weken,  waarbij thuis drastische veranderingen aan de wandelkar moesten worden doorgevoerd, ben ik afgelopen zondag teruggekeerd naar Frankrijk om de tocht voort te zetten.Maar laatste dagen heb ik steeds vaker paden moeten volgen die niet geschikt zijn voor een wandelkar. Alleen met heel veel moeite en risico op schade heb ik ze gevolgd.Daarnaast wordt het bijna ondoenlijk om nog beschikbare accommodaties te vinden waarvan én de afstand én de prijs acceptabel is. Het zoeken daarnaar en vervolgens het uitzetten van de route kost me zoveel tijd dat ik geen tijd overhoudt om voldoende aan het werk te zijn om de vooraf berekende uren te kunnen werken, laat staan de extra vrije dagen die ik nodig heb vanwege de vertragingen te kunnen compenseren. Ik red het dus niet meer met mijn beschikbare vakantiedagen.Tot overmaat van ramp blijkt de linker buitenband, van de band die gisteren twee keer lek ging, op een plaats zoveel schade te hebben dat ik kan wachten op volgende lekke banden. De meeste paden zijn nl. steenslag. Een nieuwe band is hier niet te krijgen, al zit ik in een wat grotere plaats.Nu doorgaan is dus niet meer mogelijk. Als ik de balans op maak, dan heb ik met een afgelegde afstand 669km van zo'n 29% van de totale route afgelegd. Daarbij wel de uitleg dat de genoemde 2400km een schatting was van de som van 2287km van de route zelf plus de afstanden tussen de route en de accommodaties.Fysiek is het ronduit fantastisch gegaan, mede dankzij de goede schoenen en sokken, maar ook door de training vooraf.De pech zat hem in de wandelkar. Die was veel te laat klaar, waardoor ik hem niet grondig heb kunnen testen, wat heeft geleid tot twee vertragingen van bijna drie weken in totaal. Dat is mijn grootste fout geweest.Daarnaast heb ik tijdens mijn voorbereidingen, waarbij ik ongeveer de eerste 80% van de route via Google Maps heb bestudeerd, niet kunnen zien dat de VF route over paden gaat die niet geschikt zijn voor wandelkarren. Momenteel zwalk ik nog heen en weer tussen teleurstelling over wat ik niet heb kunnen doen en trots over wat wel. Maar dat komt wel goed.Voor nu is het zaak om weer het ritme van het normale leven op te pakken. Maar over een tijdje, wanneer precies weet ik nog niet, ga ik aan de gang met de voorbereidingen voor de volgende poging, volgend jaar. Waar ik dan start weet ik ook nog niet. Amsterdam, thuis, Reims of tot waar ik nu gekomen ben, Brienne-le-Château?De route zal wel wat anders worden, want ik ga zoveel mogelijk de VF paden die niet voor de kar geschikt zijn te ontwijken. Overal waar ik via Google Maps twijfel heb over de begaanbaarheid, zal ik er omheen gaan lopen. Langere afstanden, maar wel veiliger. Ik heb deze actie verlengd naar volgend jaar 30 juli (mijn verjaardag 😉), want volgend jaar komt een nieuwe poging. Ik zal Rome zien en ik zal er te voet komen!Begin 2023 zal ik aankondigen wat mijn startdatum dan wordt en ik zal een nieuwe reis op Polarsteps plaatsen, zodat iedereen die dat wil, mij weer kan volgen.Ik heb veel geleerd in de afgelopen anderhalve maand en ik beschouw de afgelopen reis als generale repetitie. En over het algemeen, als de generale misgaat, dan gaat de echte show goed. En dat moet dus in 2023 bewezen worden.Groet, Marc