Voetreis Amsterdam-Rome

Marc van Grootel

Opgehaald

4.000
80% bereikt van mijn streefbedrag € 5.000
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

Als sponsoraction ga ik een voetreis maken van Amsterdam naar Rome. Mijn motivatie hiervoor is simpel.
In december 2007 werd bij mijn echtgenote MS gediagnostiseerd. Dat was destijds een keiharde dreun voor ons. Gelukkig is in de afgelopen jaren gebleken dat de MS zich bij haar niet progressief heeft ontwikkeld. Maar de destijds opgelopen schade heeft wel de constante last tot gevolg, de pijn, het oorsuizen, duizeligheid, concentratieverlies, enz. Mede door de medicatie is het gelukkig te doen en blijft het nog altijd stabiel. Maar genezing of tenminste vermindering van de klachten zouden een zegen zijn.
Onderzoek is keihard nodig. En daarom zullen alle donatieopbrengsten van mijn voetreis naar Rome ten goede komen aan het Nationaal MS‐Fonds.

En waarom dan Rome? Waarom geen andere Europese stad, of die andere bedevaartsplaats: Santiago de Compostella? De reden dat ik Rome heb gekozen is dat mijn overgrootvader, Nicolaas Kerkvliet, de opa van mijn moeder, in 1870 ook naar Rome is gereisd, deels te voet, om als Zouaaf in het Pauselijk leger dienst te nemen. Dat ga ik dus ook doen en daarmee zit er ook een vleugje familieromantiek in mijn sponsortocht voor het MS‐Fonds. Maar dat mag wel, toch?

De voetreis, waarbij ik een wandelkar meesleep met mijn bagage, zal medio april 2022 starten bij het Monument op de Dam in Amsterdam. Van daaruit loop ik via mijn woonplaats Alphen aan den Rijn zuidwaarts, door België, naar Frankrijk. In Reims ga ik de pelgrimsroute Via Francigena volgen. Deze leidt mij door Frankrijk en Zwitserland naar Italië, om uiteindelijk te eindigen in Rome.
In Zwitserland zal ik een deel van de oever van het Meer van Geneve volgen, via o.a. Lausanne en Montreux, waarna ik de Grote Sint‐Bernardpas zal passeren. In Italië passeer ik diverse bekende plaatsen, waaronder Lucca, San Gimignano en Siena, waar de route mij letterlijk over de bekende Piazza del Campo leidt. Uiteindelijk zal de laatste etappe me naar Vaticaanstad brengen, waar ik de laatste stappen van deze reis zal zetten.

In getallen:
Afstand: ca. 2400km
Aantal stappen: ca. 3 miljoen
Duur: 11 weken
Energie: ca. 160.000 kcal (voor het lopen alleen)


In English:

As a sponsor action I will make a journey on foot from Amsterdam to Rome. My motivation for this is a simple one.
In December 2007 my wife was diagnosed with Multiple Sclerosis. That was a gigantic blow for us back then. Luckily the MS has shown itself not to be progressive since then. However, the damage caused back then has resulted in multiple “inconveniences” like pain, rining in the ear, loss of concentration, etc. But it is manageable for her, also thanks to medication, and her condition is still stable. But full recovery or at least a decrease of “inconveniences” would be a blessing.
Research is of the utmost importance. And that is why all donated money will benefit the Dutch National MS-Fund.

Why Rome as destination? Why not another European city, or that other famous place of pilgrimage: Santiago de Compostella? The reason I chose Rome is because in 1870 my great grandfather, Nicolaas Kerkvliet, my mother’s grandfather, has also travelled to Rome, partly on foot, to serve in the Pope’s army as Zouave. I am going to repeat this, but this time completely on foot. So the sponsor action also has a bit of family romance in it, but that’s ok, isn’t it?

The journey on foot, during which I will be pulling a hiking cart along with my luggage, will start half April in Amsterdam at the National Monument on Dam Square. From there I will walk the first stage to my home town Alphen aan den Rijn, then further south, through Belgium to France. In Reims I will pick up the pelgrims route Via Francigena. This will lead me through France and Switserland to Italy, where the journey will end in Rome.
In Switserland I will follow a part of the Lake Geneva embankment, passing Lausanne and Montreux. Further south I will pass the Great Saint-Berhard Pass where I will enter Italy In Italy I will pass well known places as Lucca, San Gimignano and Siena, where the route will literally lead me across the famous Piazza del Campo. The last stage will finally lead me to Rome, where my final steps lead me into the Vatican.

In numbers:
Distance: approx. 2400km
Steps: approx. 3 million
Duration: 11 weeks
Energy: approx. 160.000 kcal (for walking only)


Bekijk alle

Uitstel, maar zeker geen afstel

19-02-2023 | 18:31 Uur
Hallo beste donateurs en volgers, Na lange "radiostilte" eindelijk weer een update over mijn volgende poging de voetreis naar Rome te volbrengen.Nadat ik vorig jaar de tocht heb moeten staken vanwege moeilijkheden met het vinden van geschikte accommodatie en mechanische pech aan mijn wandelkar, heb ik aangegeven dat ik een tweede poging in 2023 zou ondernemen. Echter, het zal nog een jaar moeten wachten vanwege mijn werk.De luchtvaartmaatschappij waar ik werk is bezig om dit voorjaar vijf vliegtuigen over te nemen van een andere luchtvaartmaatschappij en in het najaar een nieuw vliegtuigtype te gaan infaseren. Dit naast alle werkzaamheden die aan de bestaande vloot moeten worden verricht, maakt het onmogelijk om elf weken verlof te nemen. Erg jammer, maar begrijpelijk dat het een jaar moet doorschuiven.Maar dit is slechts uitstel, zeer zeker geen afstel. Mij is verzekerd dat ik volgend jaar wel de gelegenheid zal krijgen mijn tocht naar Rome te volbrengen, dus dat is de nieuwe stip aan de horizon.Dit jaar zal ik echter niet stilzitten, want ik ga de wandelkar uitgebreid testen en waar nodig verder verbeteren. Naast dagtochten ben ik o.a. ook van plan met de wandelkar van Alphen aan den Rijn naar Maastricht te lopen. Een fractie van wat ik volgend jaar te lopen heb, maar wel een goede oefening en test voor de kar.Omdat deze actie al ruim een jaar loopt en nog een jaar zou moeten wachten, lijkt het me beter om deze actie te stoppen en volgend jaar een nieuwe te starten.Ik zal volgend jaar via e-mail - ik heb van iedereen het e-mailadres - de start van de nieuwe actie doorgeven, zodat jullie weer de gelegenheid hebben om mij te volgen. Daarnaast zal de tocht weer te op Polarsteps verschijnen.Voor nu wil ik iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de donaties, de belangstelling en het geduld. Graag tot volgend jaar!Vriendelijke groeten, Marc