2023 Nissan Motor Parts Center Charity Weekend voor MS

Wij zamelen geld in voor het Nationaal MS Fonds!

Opgehaald

4.060
812% bereikt van het totaalbedrag € 500

Ieder jaar organiseren wij vanuit de werknemers van NMPC in Amsterdam een weekend met onze collega’s uit Belgie, Engeland en Spanje een weekend waarvoor we geld inzamelen voor een goed doel. De opbrengst komt ten goede aan een door ieder deelnemend land gekozen doel.

Het doel dat dit maal door de Nederlandse deelnemers is gekozen voor het weekend dat dit maal eind September zal plaatsvinden in Avila, Spanje betreft stichting, het Nationaal MS Fonds.

De keuze viel op het Nationaal MS Fonds omdat er meerdere van onze collega’s binnen hun directe familie getroffen zijn door MS waardoor het doel bij velen van ons dicht aan het hart ligt en we ons er graag voor inzetten.

Meld je aan, deel en doneer!