Samen Feesten tegen MS

Samen Feesten tegen MS

Dons collectés

0
0% atteint du total de 5 000 €
Terminés Vous ne pouvez plus faire des dons.
Vaak moet er iets gebeuren in je naaste omgeving voordat je daadwerkelijk actie onderneemt. Wij en wellicht ook jij hebben dit de afgelopen tijd ervaren in onze vriendenkring. Daarom willen samen met jou graag overgaan op actie: Wij gaan samen feesten tegen MS!